Стаття Губенко В.

ДОКИ НЕ БУДЕ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, СЕРЙОЗНОГО СТАВЛЕННЯ ЧЕКАТИ НЕ ВАРТО Переглянути »

Стаття Бучакчийская Н.М., Марамуха И.В., Марамуха В.И.

Роль мануальной терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночника Переглянути »

Український журнал фізічної і реабілітаційної медицини

науково-практичне видання, №1, 2017 Переглянути »

Конференція 21-22/2017

Документи

Інформаційний лист »

МОЗ »

Програма конференції »

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних розладів»
(20-21 квітня 2017 р.)

20-21 квітня 2017 р. в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни (вул. Федора Максименка, 26, Пуща-Водиця, Київ 04075) відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних розладів», яка була організована Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Українською асоціацією остеопатичних і хіропрактичних мануальних терапевтів.

Дана конференція є логічним продовженням зусиль медичних спеціалістів з реабілітації, які сприяють широкому залученню в медичну практику методів мануальної терапії. Це є важливим для сучасної системи охорони здоров'я України, так як захворювання, пов’язані з проблемами хребта і суглобів лікуються не завжди патогенетично та саногенетично обгрунтовано.

В нашій країні відбулися суттєві зміни у ставленні до м’язовоскелетних розладів та мануальних методів лікування: від вираженого песимізму до схиляння перед можливостями цих методів. Відмічається масштабне зростання зацікавленості фахівців і широких верств населення до мануальної медицини. Методи мануальної терапії добре інтегруються з методами реабілітації, фізіотерапії, голкотерапії, більш сучасними методиками, зокрема кінезотейпуванням, що дозволяє підвищувати ефективність лікування.

Але незважаючи на визнання методу, в «Класифікаторі професій» нема окремої спеціальності «лікар мануальної медицини», бо відомо, що цей метод є частиною спеціальності «Фізична і реабілітаційна медицина». Тому в рамках післядипломного реабілітаційного навчання є потреба в розробці і затвердженні програми підготовки лікарів-інтернів (резидентів) підроздулу з мануальної терапії.

В Україні створилась позитивна ситуація, коли можливий новий етап розвитку мануальної терапії. Цьому сприяє затвердження нових спеціальностей – лікар фізичної і реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і ерготерапевт. Для повноти змін необхідно розвивати школи мануальної терапії при медичних університетах, сприяти відкриттю шкіл остеопатії і хіропрактики (коледж / інститут), які б готовили сппеціалістів по акредитованих в Європі і США програмах.

Відомо про існування в світі Міжнародної Федерації Ортопедичних маніпуляційних фізичних терапевтів (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists - IFOMPT). В Європі є достатньо асоціацій фахівців з мануальної медицини, остеопатів і хіропрактиків. Тільки міжнародну організацію «Остеопатичний Міжнародний Альянс (Osteopathic Int'l Alliance – OIA) представляють понад 120 тисяч практикуючих остеопатів із 75 організацій з 30 країн. У США 168 тисяч мануальних терапевтів (91 тис. – остеопатів, 77 тис. – хіропрактиків) і 189 тисяч фізичних терапевтів, які володіють мануальними методиками.

У зв'язку із зазначеним вище учасники науково-практичної конференції констатують та пропонують: 1. Враховуючи досвід передових країн світу ввести у систему післядиломної підготовки лікарів фізичної та реабілітаційної медицини курс по манульній терапії. Розробити і запропонувати програму такого курсу. 2. Спільно з ГО «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» створити постійно діючу школу з мануальної терапії. 4. Ініціювати в Україні проект відкриття остеопатичного коледжу для підготовки остеопатів по акредитованих програмах Європи і США. 5. Створити навчально-інноваційний центр із запрошенням фахівців з різних країн, де б вивчалися м’язовоскелетна медицина і нові технології мануальної терапії. 6. Підготувати проект створення журналу «Мануальна терапія» аналогічно міжнародному виданню або в новій назві – «М’язовоскелетна наука і практика» за міжнародними правилами та вимогами. 7. З метою популяризації методів мануальної терапії медицини регулярно проводити конференції з залученням іноземних фахівців з даного напрямку, результати яких висвітлювати в науково-практичних виданнях та ЗМІ. Прийнято на заключному пленарному засіданні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних розладів», при участі і підтримці громадської організації «Українська асоціація остеопатичних і хіропрактичних мануальних терапевтів»

Резолюцію ухвалено від організаційного комітету Науково-практичної конференції:

Професор кафедри медичної
реабілітації, фізіотерапії і спортивної
медицини НМАПО імені П.Л. Шупика В. П. Губенко

Відеоматеріали 2016

Відеоматеріали 2017