Історія

Ідея створити Українську асоціацію остеопатичних і хіропрактичних мануальних терапевтів появилась в 2015 році, коли на кафедрі медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини проходив черговий курс навчання мануальної терапії. Лікарі, які хотіли навчатись цьому методу зрозуміли, що місяць навчання недостатньо для вивчення і освоєння методу, тому висунули ідею створити асоціацію, в якій було б можливо реалізувати довготривале (продовжене) навчання кінезіології, міології, функціональній анатомії, вертеброневрології, мануальній терапії з різними підходами (остеопатичної та хіропрактичної шкіл), больових синдромів.

Це розуміння лікарів поєдналось з моїм бажанням і підтримкою викладачів кафедри створити таку асоціацію, яка б об’єднала усіх бажаючих розвиватись у цьому напрямку. Причому бачення було залучити активних лікарів, які здатні готувати теми на семінари, використовуючи наявний книжковий ресурс і можливості доступу до інтернету. З моменту першого засідання установчих зборів асоціації (25 травня 2015 року) з часом робота по організації і налагодженню активності поступово пішла розвиватись і сьогодні ми уже маємо певні результати. Основною метою діяльності створеної асоціації є сприяння розвиту та вдосконаленню мануальної терапії Україні, інформування лікарів різних спеціальностей, а також широких верств населення щодо можливостей мануальної терапії, взаємообмін досвідом, досягнення взаєморозуміння між різними напрямками мануальної терапії шляхом координування інтелектуальних, економічних, фінансових, виробничих ресурсів членів асоціації, проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів, тренінгів, підвищення кваліфікації та навчань. Це, звичайно, не все, але найголовніше. Отже досвід роботи в спільноті (асоціації) у нас появляється. На майбутнє багато заплановано. Наприклад завершити розробку і наповнення нашого сайту. Хочеться досягти збільшення кількості членів асоціації, більшої активності, зацікавленості до такої роботи, як переклад різних guidelines по Мануальній терапії і темам, пов’язаних з основною нашою наукою і практикою.

Ми уже сформулювали концепцію розвитку асоціації і загальну тенденцію розширення наших лікарських компетенцій в сфері мануальної терапії протягом наступних 5 років. Але здійснити цю роботу і реалізувати ці плани може тільки група ініціативних працьовитих амбітних людей. Отже, все залежить від нашої активності і співпраці. Залежить, також, від нашої мотивації, від нашої віри в цей процес і майбутні результати. Це буде основою гарної перспективи – допомогти народу України мати достойну якість життя, тримати необхідний рівень здоров’я.

Склад УАОМХТ

...

президент

Губенко Віталій Павлович

д-р мед. н., професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика,
автор книг «Мануальная терапия позвоночника» (1998), «Мануальная терапия в вертеброневрологии» (2006).

...

віце-президент

Бучакчийська Наталія Михайлівна

д-р мед. н, професор, зав. кафедри нервових хвороб ЗМАПО,
член Європейської федерації неврологічних товариств,
Американської академії неврології,
Міжнародної федерації рухових розладів.

...

віце-президент

Довгий Ігор Леонідович

к-т. мед. н., доцент кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика,
невропатолог і рефлексотерапевт вищої категорії, мануальний терапевт, фізіотерапевт, озонотерапевт

Переваги членства у асоціації:

  • Участь у регулярних професійних дискусіях для обміну досвідом.
  • Спільне напрацювання відповідних позицій на основі поваги і консенсусу.
  • Мати можливість ознайомлюватись з передовим досвідом, новими тенденціями відповідних діагностичних і лікувальних методів.
  • На пільгових умовах брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються Асоціацією.
  • Користуватися послугами та привілеями Асоціації, різними видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація.
  • Підтримка професійного та персонального розвитку представників членів Асоціації.
  • Можливість захисту інтересів окремого члена Асоціації, застосовуючи колективний голос Асоціації.